การขึ้นทะเบียนโควากิว

การขึ้นทะเบียนโควากิว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโควากิว

      * ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโคแบบใบเพดดำ
800 บาท (รวมค่าตรวจDNA ไขมันแทรกและค่าจดทะเบียน)

     **ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโคกรณีตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอใบเพดเขียวและใบเพดแดง เฉพาะตรวจพ่อลูกตัวละ 2,500 บาท รวมค่าตรวจDNAไขมันแทรก

     ***ค่าธรรมเนียมตรวจดีเอ็นเอสำหรับใบเพดเขียวและใบเพดแดง กรณีพ่อพันธุ์fullbloodขึ้นทะเบียนพิมพ์ลายDNA, ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรวมค่าตรวจดีเอ็นเอ 5,000 บาท กรณีแม่พันธุ์fullbloodค่าตรวจDNAไขมันแทรกรวมค่าจดทะเบียน 1,500 บาท

ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมการค้าไทยวากิว เลขที่ 707-284047-0 พร้อมมีแนบหลักฐานการโอนมากับคำขอนี้ด้วย

หมายเหตุ

1. กรณีส่งจดทะเบียนโคแบบตรวจดีเอ็นเอ จะมีค่าใช้จ่ายที่สมาคมฯเรียกเก็บนั้นทางสมาคมฯจะตรวจสอบDNAจากสถาบันมาตรฐานเพื่อออกใบรับรองพันธุ์ประวัติโควากิวที่ขอจดทะเบียนพร้อมใบแนบผลตรวจดีเอนเอ

2. กรณีส่งจดทะเบียนโค F2 ขึ้นไปที่จะต้องมีการตรวจทั้งพ่อแม่และลูก จะมีค่าตรวจในอัตราที่เพิ่มขึ้น

                                                       

ปล.ส่งเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนโคนี้ และเอกสารแนบตามที่ระบุในคำขอ มาที่

นายกิตฎกานต์ แพเศวตไพศาล เลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก .นครราชสีมา 30410 โทรศัพท์ 0999514299

โพสต์เมื่อ :
2563-09-18 22:39:19
 151
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์