• หน้าแรก

  • ประกาศสมาคม

  • ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆใช้พื้นที่ของสมาคมในช่องทางต่างๆเพื่อการค้าก่อนได้รับอนุญาตจากสมาคม

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆใช้พื้นที่ของสมาคมในช่องทางต่างๆเพื่อการค้าก่อนได้รับอนุญาตจากสมาคม

  • หน้าแรก

  • ประกาศสมาคม

  • ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆใช้พื้นที่ของสมาคมในช่องทางต่างๆเพื่อการค้าก่อนได้รับอนุญาตจากสมาคม

ไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆใช้พื้นที่ของสมาคมในช่องทางต่างๆเพื่อการค้าก่อนได้รับอนุญาตจากสมาคม

ประกาศจากสมาคมไทยวากิว
เรียนสามัญสมาชิกทุกท่านและท่านที่สนใจและท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมไทยวากิวในส่วนช่องทางสื่อสารต่างๆอาทิเว็บไซต์สมาคม เฟสบุ๊คกลุ่มสมาคม
เพจสมาคมและไลน์แอดและไลน์กลุ่มต่างๆของสมาคมไทยวากิว โดยสมาคมขอเรียนแจ้งประกาศให้ทราบดังนี้ 

เนื่องจากในวันอบรมการเลี้ยงโควากิวที่ผ่านมามีผู้เข้ามาอบรมจำนวนมากที่สนใจเลร้ยงโควากิวและหลังจากอบรม หลายๆท่านก็จะดำเนินเริ่มจัดหาวัววากิวเข้ามาเลี้ยงและทำให้เราได้ทราบปัญหาจากท่านที่มาอบรมว่ามีการเข้าใจผิดว่าวัววากิวที่ลงในช่องทางสื่อสารต่างของสมาคมนั้นเป็นวัววากิวที่สมาคมรับรองแล้วหรือรับจดทะเบียนได้ จึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว ดังนั้นทางสมาคมฯโดยมติของคณะกรรมการสมาคมได้ลงมติว่าปัจจุบันทางสมาคมได้ออกใบรับรองพันธุ์ประวัติให้แก่สมาชิกที่ขอยื่นจดทะเบียนประวัติโควากิวโดยยืนยันผลการตรวจดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมจึงไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆใช้พื้นที่ของสมาคมในช่องทางต่างๆข้างต้นทำการโพสต์หรือระบุลงภาพ+เนื้อความประกอบภาพโคของบุคคลใดๆว่าเป็นโควากิวf12345โดยเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหาการเข้าใจผิดว่าโคดังกล่าวเป็นโควากิวที่สมาคมรับรอง ทางสมาคมจึงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และเรียนมาให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
สมาคมไทยวากิว

โพสต์เมื่อ :
2563-06-20 13:45:45
 192
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์