การชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินกับสมาคม

การชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงินกับสมาคม

กราบเรียนท่านผู้สนใจสมาคมไทยวากิว
ขออนุญาตแจ้งดังนี้
1. เพื่อการเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์คือการชำระค่าสมัครสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม เพื่อให้เหรัญญิกตรวจทานบันทึกข้อมูลได้ละเอียดอีกทั้งจะได้ทราบชื่อไลน์ของสมาชิกนั้นด้วย จึงรบกวนให้ท่านสมาชิกชำระเงินโดยระบุจุดทศนิยมหลังยอดเงิน.0_เลขลำดับสมาชิก เช่นผมลำดับสมาชิกที่1 ชำระยอด800.01บาท หรือท่านใดสงสัยสามารถสอบถามที่คุณกร เหรัญญิกสมาคมฯได้ครับ
2. หลังจากนี้ท่านที่สนใจต้องการสมัครสามัญสมาชิกสามารถสมัครได้ครับโดยติดต่อสมัครกับทางคุณกรได้เลยครับจะรวดเร็วและสามารถรันเลขสมาชิกได้เลยครับปัจจุบันเลขสมาชิกอยู่ที่ลำดับ103ในส่วนของการสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ฝากคุณสินและคุณศุภธรและคุณธานัทดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ด้วยครับ หลังจากนั้นทางสมาคมจะนำชื่อสามัญสมาชิกจดทะเบียนต่อไปครับโดยการสมัครสมาชิกหลังจากนี้จะต้องชำระเงินค่าสมัครและค่าบำรุงมาพร้อมกับใบสมัครได้เลยครับ
3.สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเฉพาะสมาชิกสมาคมไทยวากิวสามารถแจ้งคุณกรหรือพี่ไก่เพื่อดึงเข้ากลุ่มเฉพาะสมาชิกสมาคมไทยวากิวครับ ตอนนี้มีจำนวน96ท่านจึงยังคงขาดอีกจำนวน11ท่าน(รวมสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วย) และผมขอเรียนว่ากลุ่มสมาคมไทยวากิวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่รวบรวมทั้งสมาชิกและท่านที่สนใจและท่านที่เข้ามาหาข้อมูลและศึกษารายละเอียดอื่นๆและสามารถมีจำนวนสูงสุด500คนเท่านั้น ดังนั้นผมจึงขออนุญาตออกจากกลุ่มไลน์ใหญ่นี้เพื่อคืนพื้นที่ให้กับท่านอื่นๆเชิญเพื่อนๆหรือท่านใดที่สนใจเข้ามาในกลุ่ม โดยสมาชิกสามารถรับข้อมูลข่าวสารการจดทะเบียนโคและอื่นๆในกลุ่มไลน์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นได้ครับส่วนกลุ่มไลน์กลุ่มใหญ่นี้ยังคงมีคุณกร/พี่ไก่/และพี่ศุภธร อยู่ในกลุ่มเพื่อแจ้งการรับสมัครสมาชิกและแจ้งการเข้ากลุ่มไลน์เฉพาะสมาชิกเท่านั้นครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจทุกท่านครับ
สมาคมไทยวากิว

โพสต์เมื่อ :
2563-06-20 13:34:48
 145
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์